آشنا

با دنیای معامله گری کمی آشنایی دارید؟

در بازارهای مالی در حال کسب درآمد هستید؟

دوست دارید از سبک های دیگر معاملاتی استفاده کنید؟

به دنبال استراتژی های اندیکاتوری میگردید؟

اگر حتی پاسخ یکی از این سوالات مثبت است!!

مطمئن باشید دوره های طراحی شده رمزآموز تغییرات چشم گیری برای شما ایجاد خواهد کرد.

دوره هایی که برای افراد آشنا با بازارهای مالی طراحی شده

1. تحلیل های اندیکاتوری و آشنایی با آنها

2. تحلیل به سبک پرایس اکشن

3. آشنایی با فیلترنویسی در بازار ارزدیجیتال

4. ورود به بازار سهام داری بین المللی و نگه داری سهام ها

ورود